Telefoonnummer Sport: 06-12603559
Telefoonnummer Zorg: 06-30032494
Doetinchemseweg 67, 7007 CB Doetinchem

Casemanagement

Wat is casemanagement

Het coördineren van (complexe) zorg,
wonen en welzijn om de kwaliteit van leven van de cliënt te verbeteren.
Bij deze individuele, persoonlijke, intensieve begeleiding,
waarbij de cliënt centraal staat, wordt uitgaande van de sociaal-maatschappelijke situatie van de cliënt,
een traject uitgezet om de cliënt meer grip op zijn of haar leven te laten krijgen en de samenwerking tussen de cliënt,
diverse mogelijke hulpverleners en netwerk beter op elkaar af te stemmen en te coördineren.

Ondersteuningen

Wij helpen bij de volgende punten in ondersteuning van de cliënt.
– Ondersteuning bij budgetteren,
– ondersteunen bij het beheer van het Persoons Gebonden Budget (PGB),
– aanvragen van schuldsanering en eventueel bemiddelen
– aanvragen van bewindvoering, mentorschap of curatele (Casemanagement)

Verzorgen van aanvragen

We helpen bij het verzorgen van aanvragen zoals.
– kwijtschelding gemeentelijke belastingen
– indicaties (CIZ/WMO) (Casemanagement)